Profil

Podľa zákona č.223/2001 Zb.z.o odpadoch sa firma stala oprávnenou organizáciou pre zvoz , nakladanie a manipulovanie s odpadmi. Stredisko zabezpečuje zvoz ZKO zo 60 obcí okresu Lučenec, Rimavská Sobota,Veľký Krtíš a Poltár. Od 1.1.2004 naša firma pre uvedený počet obcí bude zabezpečovať i separovanie odpadov. pre túto činnosť máme zabezpečené dostatočné množstvo techniky:
3 x Press LIAZ, 5 x Bobor ROTO,
3 x RN, 1 x LIAZ - HR,
1 x UN - 053, 1 x Ávia valník,
1 x Fekálne vozidlo